Typy vinic

Region Champagne velmi přísně sleduje kde a kolik vína se pěstuje. Navíc ale rozděluje i vinice do několika tříd, ty se liší kvalitou vína, kterou jsou schopny vyprodukovat. V Champagni se stále drží mota otce Dom Pérignona, že jen z dobrých hroznů může být dobré šampaňské, proto rozlišují i vinice dle kvality, protože dobrá vinice vyprodukuje dobré hrozny.

Existují dvě označení Grand Cru, aneb nejlepší vinice, a Premier Cru, tedy prvotřídní vinice. Grand Cru obcí je v Chamapgni 17 a Premier Cru 41.

Hrozny z daných vinic se samozřejmě nemíchají, sbírají se a ukládají se zvlášť.