Slovníček pojmů: Šampaňské

Zde naleznete snad všechna slovíčka, která se šampaňským pojí. Jsou seřazena abecedně, ale pokud pátráte po významu něčeho konkrétního doporučujeme slovíčko hledat na stránce pomocí Ctrl+F či Cmd+F či abecedy níže.

A - B - C - D - F - G - ChJ - L - M - N - O - P - R - S - T - V - Z

 

Agrafe

čte se [a-graf]

Doslova znamená „sponka“, v případě šampaňského se jedná o velkou kovovou sponku, která se používala k zajištění korku během druhého kvašení a zrání v láhví před vynálezem kapslí. Výraz se občas používá i pro klasickou kovovou klícku (muselet) jistící špunt v láhvi.

 

Arbane

čte se [ar-ban]

Bílá odrůda vinné révy, historicky převážně rostoucí v Aube (část Champagne). Jedna z 8 povolených odrůd pro výrobu šampaňského - často se mluví o třech hlavních a pěti starých či „zapomenutých“ odrůdách. Arbane je jedna z těch pěti.

 

Assemblage

čte se [a-sam-bláž]

Přeloženo z francouzštiny znamená míchání. Míchání či zcelování jednotlivých vín dohromady.

 

Aube

čte se [ób]

Viz. Côte des Bar

 

Balthazar, Baltazar

čte se [bal-ta-sar]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 12l. Do jednoho Baltazara se vejde šestnáct standardních láhví či osm Magnumů.

 

Blanc de Blancs

čte se [blank d blank], nečte se [blanč de blánč]

Bílé šampaňské vytvořeno pouze z hroznů bílých odrůd.

 

Blanc de Noirs

čte se [blank d nu-ár]

Bílé šampaňské vytvořeno pouze z hroznů modrých odrůd.

 

Blend

čte se [blend]

Přeloženo z angličtiny znamená míchání. Míchání či zcelování jednotlivých vín dohromady. Synonymum pro coupage či assemblage.

 

Bouchon

čte se [bu-šon]

Přeloženo z francouzštiny špunt.

 

Bouteille

čte se [bu-tej]

Přeloženo z francouzštiny láhev, ale často se tak označuje standardní velikost láhve šampaňského, tedy láhev o objemu 0,75l.

 

Brut

čte se [brut], nečte se [bryt]

Přeloženo z francouzštiny velmi suché/drsné. Dosáž šampaňského 6-15 g/l.

 

Brut Nature

čte se [brut na-tůr], nečte se [bryt na-týr]

Přeloženo z francouzštiny přírodní přírodní a velmi suché. Dosáž šampaňského 0g/l. Tedy šampaňské bez přidaného cukru. Je synomem Zéro Dosage či Non Dosé.

 

Capsule

čte se [kap-sul]

Kovová zátka běžně používaná na lahvích s pivem a kterou se velmi často uzavírá láhev šampaňského během druhého kvašení a zrání na kalech. Zátka se sundá během odkalení a je nahrazena korkovým špuntem. Prodej šampaňského v lahvích s korunkovým uzávěrem je nezákonný.

 

Clos

čte se [klo]

Termín historicky používaný pro označení vinice obklopené zdí (dnes tam zdi můžou, ale už nemusí být). Bývá to většinou zvláštní a prestižní místo. Mezi známé Clos v Champagni patří Clos des Goisses, Clos du Mesnil a Clos du Moulin.

 

Coupage

čte se [ku-páž]

Viz assamblage či blend.

 

Coteaux Champenois

čte se [ko-tó šam-pe-no-ás]

Název pro tichá vína vyrobená na území Champagne ze stejných odrůd jako šampaňské. Máme Coteaux Champenois Blanc (bílé), Rouge (červené) i Rosé (růžové) - to nejznámější je Rosé de Riceys z vesnice Les Riceys v Côte des Bar. Často bývají Coteaux Champenois Rouge přimíchávána do směsí při výrobě růžového šampaňského. Ale také se samozřejmě prodávají sama o sobě.

 

Côte Des Bar

čte se [kot d bár]

Jedna ze 4 částí regionu Champagne s rozlohou skoro 8 ha. Dříve se používal název Aube. Jedná se o nejjižnější část Champagne, která dříve historicky patřila k Bugundsku. Nejvíce se zde pěstuje Pinot Noir.

 

Côte Des Blancs

čte se [kot d blank]

Jedna ze 4 částí regionu Champagne s rozlohou přes 3 ha. Občas se oblast ještě rozděluje na Côte Des Blancs a Côte de Sézanne. Nejvíce se zde pěstuje Chardonnay. Mezi známé Grand Cru vinice patří Avize, Oger, Le Mesnil-sur-Oger.

 

Cru

čte se [kru], nečte se [kry]

Termín označující vesnice, které v staré a dnes již neexistující klasifikaci Échelle des Crus dosahují 80 - 89 % výkupní ceny hroznů. Celkem je těchto vesnic v celém regionu 264. V dnešní terminologii to znamená vinařskou vesnici.

 

Cuvée

čte se [ku-vé], nečte se [ky-vé]

U šampaňského výraz cuvée znamená šťávu z prvního lisování, nikoli směs. Při lisování 4 000 kg hroznů získáme celkem 2 550 litrů šťávy. První lisování dá 2 050 litrů - tomu říkáme cuvée - nejlepší a nejkvalitnější šťáva. Druhé lisování dá 500 litrů, kterým říkáme taille. Ten se většinou používá pro výrobu pálenek, nikoli šampaňského.

 

Demi-bouteille

čte se [de-mi bu-tej]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 0,375l, tedy polovina standardní láhve.

 

Demi-Sec

čte se [de-mi sek]

Přeloženo z francouzštiny polosladký. Dosáž šampaňského 33 - 50 g/l.

 

Dégorgement, také degorzáž, Disgorgement

čte se [de-górž-mon]

Proces odstraňování kvasničných usazenin po kvašení a zrání - takzvaných kalů v lahvi. Sediment se musí zachytit v hrdle láhve setřásáním. Hrdlo láhve se pak zmrazí solným roztokem, pevný sediment tak lépe vystřelí z láhve po odnětí zátky. Šampaňské je tak čiré, bez kalů. Dříve probíhala degorzáž ručně, dnes strojově.

 

Dosage, také Dosáž, Dávkování

čte se [do-záž]

Množství dodaného cukru v závěrečné fázi výroby šampaňského. Udává se v gramech na litr.

 

Doux

čte se [du]

Přeloženo z francouzštiny sladký. Dosáž šampaňského 50 g/l a více.

 

Extra Brut

čte se [ex-tra brut], nečte se [ix-tra bryt]

Přeloženo z francouzštiny velmi suché/drsné. Dosáž šampaňského do 9 g/l.

 

Gamay

čte se [ga-mé]

Je modrou odrůdou vinné révy známé především z Beaujolais, ale je to také jedna z 8 povolených odrůd pro výrobu šampaňského - často se mluví o třech hlavních a pěti starých či „zapomenutých“ odrůdách. Gamay je jedna z těch pěti.

 

Gyropalette

čte se [žiro-palet]

Mechanické zařízení, které setřásá kaly do hrdla láhve pro následné odstřelení. Zvládne cca za jeden den, co člověku ručně trvalo měsíce. Ve slepých degustacích nebyly rozpoznány rozdíly mezi ručním setřásáním a strojovým. Více informací viz rémulage.

 

Grand Cru

čte se [gran kru], nečte se [grand kry]

Termín označující vesnice, které v staré a dnes již neexistující klasifikaci Échelle des Crus dosahují 100 % výkupní ceny hroznů. Tedy produkují ty nejlepší hrozny. Celkem je takových vesnic v celém regionu pouze 17.

 

Champagne

čte se [šam-paň]

Šampaňské víno je šumivé víno, které se vyrábí sekundární fermentací vína v lahvi, tzv metodou champenoise. Víno s označením Champagne musí být vyrobeno v regionu Champagne-Ardenne, a to pouze z povolených odrůd hroznů vypěstovaných také v této oblasti. Dále jeho výrobu řídí přísná pravidla Appellation d'Origine Controlée (AOC).

 

Champagne-Ardenne

čte se [šam-paň ar-den]

Název francouzského regionu východně od Paříže a rozlohou 34 300 ha. Dělí se na 4 oblasti: Montagne de Reims, Valée de la Marne, Côte Des Blancs a Côte Des Bar.

 

Chardonnay

čte se [šar-do-ne]

Je bílou odrůdou vinné révy. Jedna z nejtypičtějších odrůd pro výrobu šampaňského. Nejvíce se ho pěstuje v Côte Des Blancs (cca 85 % všech vinic).

 

Chef de Cave

čte se [šef d káv]

V angličtině cellarmaster, česky sklepmistr. Osoba odpovědná za celý vinařský tým v případě větších šampaňských domů. Má hlavní slovo při míchání vín, časování odstřelení a tedy výslednou podobu šampaňského.

 

Jéroboam

čte se [že-ro-bo-am]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 3l. Do jednoho Jéroboamu se vejde čtyři standardních láhví či dva Magnumy.

 

Liqueur d’Expédition

čte se [li-kér dex-pe-dy-ci-on]

Česky také expediční likér. Jedná se o směs cukru a vína, která se přidává do šampaňského jako dosáž těsně po odstřelení. Obvykle se používá buď třtinový, nebo řepný cukr a víno může být mladé nebo staré, podle preferencí výrobce.

 

Liqueur de Tirage

čte se [li-kér d ty-ráž]

Česky také tirážní likér. Směs obsahující víno, kvasinky a cukr, která se přidává do lahví k vyvolání druhého kvašení.

 

Magnum

čte se [mag-num]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 1,5l. Do jednoho Magnumu se vejdou dvě standardní láhve. Zrání v Magnumu se považuje za tu nejlepší volbu. Tvar láhve je maličko jiný, než u standardní 0,75l. Jde především o poměr velikosti hrdla láhve k jejímu tělu, které je u magnumu větší. To umožňuje snížit okysličení vína a dá tak prostor pro optimální a komplexnější stárnutí.

 

Methusaleh, také Metusalém

čte se [me-tu-sa-le]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 6l. Do jednoho Metusaléma se vejde osm standardních láhví či čtyři Magnumy.

 

Méthode Champenoise

čte se [me-tod šam-pe-no-áz]

Starý název pro tradiční metodu (Méthode Traditionelle) výroby šampaňského, jehož použití Evropská unie zakázala v roce 1985 pro lepší ochranu označení šampaňského. Dnes se tak smí označovat pouze šampaňské.

 

Méthode Traditionelle

čte se [me-tod tra-dy-ci-o-nel]

Tradiční způsob výroby šampaňského nebo šumivého vína, který zahrnuje druhé kvašení v láhvi. V Evropské unii je to dnes oficiálně schválený termín pro šumivá vína vyrobená takzvanou „šampaňskou metodou“ (tento termín ale mohou používat pouze šampaňská), vše ostatní používá vyrobeno „tradiční metodou“.

 

Meunier

čte se [m-nijé]

Nebo také Mlynářka či Pinot Meunier. Je modrou odrůdou vinné révy. Jedna z nejtypičtějších odrůd pro výrobu šampaňského. Nejvíce se ho pěstuje v Valée de la Marne (cca 60 % všech vinic).

 

Millésime

čte se [mi-le-zim]

Přeloženo z francouzštiny jako vinobraní. Viz Vintage.

 

Montagne de Reims

čte se [mon-taň d rams]

Jedna ze 4 částí regionu Champagne s rozlohou skoro 8 ha. Překládalo by se do češtiny jako Remešské hory. Najdeme zde město Remeš se slavnou Notre-Dame katedrálou. Nejvíce se zde pěstuje Pinot Noir. Mezi známé Grand Cru vinice patří Ambonnay, Bouzy, Mailly, Verzy či Verzenay.

 

Nebuchadnezzar, také Nabukodonosor

čte se [ne-bu-ka-dne-sa]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 15l. Do jednoho Nabukodonosora se vejde dvacet standardních láhví či pět Magnumů.

 

Non Dosé

čte se [non do-zé]

Přeloženo z francouzštiny bez dosáže. Dosáž šampaňského 0 g/l. Tedy šampaňské bez přidaného cukru. Je synonymem Zéro Dosage či Brut Nature.

 

Non-vintage, také NV

čte se [non vin-táž]

Přeloženo z francouzštiny jako neročníkové. Termín používaný pro označení vín kupážovaných či smíchaných z více ročníků. Pro šampaňské je zcela typické, že se míchají vína z různých let, takzvaná rezervní vína, s aktuální sklizní.

 

Odstřelení, také Odkalení

Viz. Dégorgement.

 

Petit Meslier

čte se [p-tit me-sli-jé]

Je bílou odrůdou vinné révy. Jedna z 8 povolených odrůd pro výrobu šampaňského - často se mluví o třech hlavních a pěti starých či „zapomenutých“ odrůdách. Petit Meslier je jedna z těch pěti.

 

Pinot Blanc

čte se [pí-no blank]

nebo také Rulandské bílé. Je bílou odrůdou vinné révy a bílou formou Pinot Noir. Jedna z 8 povolených odrůd pro výrobu šampaňského - často se mluví o třech hlavních a pěti starých či „zapomenutých“ odrůdách. Pinot Blanc je jedna z těch pěti.

 

Pinot Gris

čte se [pí-no gri]

nebo také Rulandské šedé či Fromentot. Je bílou odrůdou vinné révy a šedou formou Pinot Noir. Jedna z 8 povolených odrůd pro výrobu šampaňského - často se mluví o třech hlavních a pěti starých či „zapomenutých“ odrůdách. Pinot Gris je jedna z těch pěti.

 

Pinot Noir

čte se [pí-no nu ár]

Nebo také Rulandské modré je modrou odrůdou vinné révy. Jedna z nejtypičtějších odrůd pro výrobu šampaňského. Nejvíce se ho pěstuje v Montagne de Reims (cca 40 % všech vinic).

 

Premier Cru

čte se [pre-mi-jé kru], nečte se [pre-mi-jér kri]

Termín označující vesnice, které v staré a dnes již neexistující klasifikaci Échelle des Crus dosahují 90 - 99 % výkupní ceny hroznů. Tedy produkují prémiové hrozny. Celkem je takových vesnic v celém regionu 42.

 

Prestige Cuvée

čte se [pres-tyž ku-vé] nečte se [pres-týž ky-vé]

Česky prestižní cuvée představuje nejpečlivěji vybrané, nejdražší a pravděpodobně nejkvalitnější šampaňské v sortimentu daného šampaňského domu. Není však nijak uchopeno v apelaci, takže ho nesvazují žádná speciální pravidla na dobu zrání, stáří rezervních vín atd. Mezi známá prestižní cuvée patří Cristal od Louis Roederer, Sir Winston Churchill od Pol Roger a Comtes de Champagne od Taittinger, zatímco prvním prestižním cuvée vůbec byl Dom Pérignon, který Moët & Chandon uvedl na trh v roce 1936.

 

Pupitre

čte se [pu-py-tr]

Speciální vertikální stojan (vypadá jako písmeno A), do kterého se dávaly láhve. Nejdříve byly v horizontální poloze a postupně se otáčely do polohy vertikální, aby se setřásly kaly do hrdla láhve a mohly být následně odstřeleny. Dnes jsou často pupitry viděny jako dekorace či zajímavý způsob, jak šampaňské uchovávat.

 

Rémulage

čte se [re-mu-láž]

V angličtine Riddling, česky setřásání kalů. Složitý proces zahrnující otáčení a naklápění lahví ve vertikálním stojanu (pupitru), při kterém se setřásá sediment do hrdla lahve a připravuje se k odstřelení. Dnes se remuláž provádí mechanicky a výjimečně ručně.

 

Rezervní vína

Starší vína z předešlých sklizní uchovávaná pro míchání s aktuální sklizní, aby vzniklo neročníkové šampaňské. Šampaňské domy mívají někdy rezervní vína stará desítky let. Většinou každý rok část sklizně schovají právě v podobě rezervních vín pro potřebu dalších let.

 

Rosé

čte se [ro-zé]

Růžové šampaňské. K jeho výrobě jsou nutné modré hrozny, ale poměr odrůd může být jakýkoli. Více informací v tomto článku.

 

Rosé de Saignée

čte se [ro-zé d sa-ňé]

Způsob výroby růžového šampaňského, který by se do češtiny přeložil jako metoda krvácení. Hrozny se lehce stlačí, aby se narušila slupka, která dodává vínu barvu. Jedná se o krátký kontakt, kdy z vína vytéká barevná šťáva – proto metoda krvácení. Víno má pak světlejší barvu, než to vyrobené čistě procesem macerace. Více informací v tomto článku

 

Sabrage

čte se [sab-ráž]

Způsob otevření šampaňského pomocí o odstřelení samotného konce hrdla šavlí (ale může to být prakticky jakýkoli předmět). Původ má v době Napoleonských válek a je to akt fyziky, nikoli síly. Více informací v tomto článku.

 

Salmanazar

čte se [sa-la-man-za]

Označení velikosti láhve šampaňského o objemu 9l. Do jednoho Salamanzara se vejde dvanáct standardních láhví či šest Magnumů.

 

Sec

čte se [sek]

Přeloženo z francouzštiny suchý. Dosáž šampaňského 17 - 35 g/l.

 

Taille

čte se [ta-ji]

Viz Cuvée.

 

Terroir

čte se [te-ro-ár]

Francouzský pojem terroir se často překládá jako půda, ale Francouzi (zvlášť v Champagni) ho používají v mnohem širším a hlubším slova smyslu. Půda je pouze jednou z mnoha složek, které tvoří celkový obraz terroiru. Termín označuje identitu a charakter určitého místa a zohledňuje vliv všech možných faktorů, od půdy přes sklon až po podnebí a všechny další potenciální vlivy na rostliny v daném místě.

 

Tête de Cuvée

čte se [tét d ku-vé], nečte se [té-te de kyvé]

Viz Prestige Cuvée. Synonymum pro Prestige Cuvée.

 

Valée de la Marne

čte se [va-lé de la marn]

Jedna ze 4 částí regionu Champagne s rozlohou přes 12ha. Překládalo by se do češtiny jako údolí řeky Marny. Najdeme zde město Epernay se slavnou Avenue de Champagne. Nejvíce se zde pěstuje Meunier. Mezi známé Grand Cru vinice patří Aÿ a Tours-sur-Marne.

 

Vintage

čte se [vin-táž]

Přeloženo z francouzštiny znamená ročník nebo ročníkové víno. Šampaňské vyrobené ze sklizně jednoho roku, místo aby bylo smícháno s víny z jiných let, jak je tomu u většiny šampaňských. 

 

Zéro Dosage

čte se [zé-ro do-sáž]

Přeloženo z francouzštiny nulová dosáž. Dosáž šampaňského 0 g/l. Tedy šampaňské bez přidaného cukru. Je synonymem Non Dosé či Brut Nature.